Forteczne podchody

Forteczne podchody

Fort IV Toruń

Fort IV Toruń

Zwiedzanie Torunia w formie gry miejskiej

Zwiedzanie Torunia w formie gry miejskiej

Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem (bez wejść do obiektów)

Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem

Planetarium Toruńskie – seans + wystawa Geodium

Planetarium Toruń