Jura Krakowsko-Częstochowska Góry Świętokrzyskie i Kielecczyzna

Jura Krakowsko-Częstochowska, Góry Świętokrzyskie, Sandomierz, Kielce, Częstochowa, Szlak Orlich Gniazd,

Szydłów – polskie Carcassonne