RAZEMwPOLSKE.pl
602 710 363
 
RAZEMwPOLSKE.pl

Certyfikat Polskiej Organizacji Tutystycznej

Jak regulowane są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych?

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywane „RODO” a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych, którym w Polsce jest ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Grupa MP Magdalena Ładaz siedzibą przy ul. Sportowej 4c/14, 05-840 Brwinów. Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. nr GT210/2020 i jest wpisany do ewidencji CEOTIPUNPUT pod numerem ewidencyjnym 8977 i numerem rejestrowym 1527. Administrator jest również operatorem strony internetowej https://razemwpolske.pl.

Można się z nami skontaktować:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 602 710 363;
 • wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • pisemnie: wysyłając list na adres naszej siedziby.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas procesu rezerwacji uczestnictwa w wydarzeniu/imprezie i/lub w związku z zapisywaniem się do naszego newslettera. Jeśli rezerwacja nie była dokonana osobiście Twoje dane zostały pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji w Twoim imieniu i na Twoją rzecz.

Jakie dane przetwarzamy?

Główne przetwarzane dane: imię (imiona), nazwisko, nr telefonu, e-mail, data urodzenia.

W niektórych przypadkach, jeśli jest taki wymóg związany z rodzajem wydarzenia lub kierunkiem wycieczki, także pozostałe dane z dowodu osobistego lub paszportu, takie jak: obywatelstwo, wizerunek twarzy, serie i daty wydania i ważności dokumentu, organy wydające oraz adres zamieszkania i miejsce urodzenia.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług związanych z realizacją wydarzeń i wyjazdów. Dodatkowo, przepisy wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów rozliczeniowych i sprawozdawczości rachunkowej. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celu:

 • weryfikacji tożsamości klienta np. osoby wpłacającej;
 • meldunku w miejscach zakwaterowania;
 • objęcia dodatkowym ubezpieczeniem;
 • uzyskania przepustki lub wizy turystycznej podczas wyjazdu za granicę;
 • weryfikacji roszczeń;
 • kontaktowania się w sprawach organizacyjnych;
 • w celach marketingowych np. wysłania informacji o nowych wycieczkach poprzez newsletter tylko wówczas gdy wyrazisz chęć na otrzymywanie takich informacji zapisując się w specjalnym do tego formularzu.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane udostępniamy naszym kontrahentom i podwykonawcom tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi, np. hotelowi podczas rezerwacji noclegu, lub firmie ubezpieczeniowej w celu zawarcia umowy Twojego ubezpieczenia.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane Osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i okres w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych – 3 lata. W przypadku Danych Osobowych zawartych w dokumentach księgowych będą one przechowywane przez 5 lat zgodnie z wymogami dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Dane przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Czy Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe przekazujemy do państw spoza EOG jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówionych przez Ciebie usług odbywających się poza EOG (np.: Ukraina, Białoruś).

Czy musisz przekazywać swoje dane osobowe?

Wymagamy dobrowolnego podania przez Ciebie powyższych danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz swoich danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z wyjazdów organizowanych przez nas.

Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

Każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do bezpłatnego:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
 • żądania usunięcia danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziłeś/aś. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Zmiany w Polityce prywatności

Administrator może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.

Bon turystyczny
Bilety do Energylandii
Bilety do Zatorlandu

Kontakt

Godziny otwarcia

poniedziałek
14-06-2021
09:00 - 18:00
wtorek
15-06-2021
09:00 - 18:00
środa
16-06-2021
09:00 - 18:00
czwartek
17-06-2021
09:00 - 18:00
piątek
18-06-2021
09:00 - 18:00
sobota
19-06-2021
09:00 - 15:00
niedziela
20-06-2021
Nieczynne

Powiadom mnie o nowościach

Zgadzam się na Polityka prywatności