Warsztat obozowiska – podstawy survivalu

krótki marsz terenowy, pogadanka o podstawach sztuki przetrwania, prezentacja podstawowych narzędzi survivalowych, nauka bezpiecznego posługiwania się nożem, nauka budowania szałasów i przygotowywania obozowiska, przygotowanie herbaty w terenie, na ognisku. Program i rodzaj zajęć dostosowywany jest do wieku i umiejętności grupy.

- sprawdź z jakimi naszymi wycieczkami tam pojedziesz