Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku. W skansenie zgromadzono 47 zabytkowe obiekty architektury drewnianej ( XVIII – pocz. XX w.), które ulokowano w trzech zespołach, z pełnym wyposażeniem wnętrz. Muzeum prezentuje różnorodne formy pracy i kultury duchowej wsi na Podlasiu – uprawę roślin gospodarskich, bartnictwo, rzemiosło wiejskie. Poznamy również historię chowu oraz hodowli zwierząt, tradycje zielarskie oraz zobaczymy obiekty starej architektury drewnianej – chaty chłopskie, spichlerze, kuźnię, drewniany młyn wodny, wiatrak, dworek myśliwski, powozy oraz kolekcję maszyn i narzędzi rolniczych. Odwiedzimy także Muzeum Pisanki, w którym zobaczymy ręcznie zdobione pisanki pochodzące z różnych zakątków świata i Muzeum Chleba w dawnym wiatraku.

- sprawdź z jakimi naszymi wycieczkami tam pojedziesz