Lekcja muzealna w Muzeum Sił Powietrznych

lekcja muzealna „Łosie, żubry i karasie, czyli podniebny zwierzyniec”- czy łosie, żubry i karasie mogą latać? Konstruktorzy lotniczy nie mają wątpliwości, że tak. Potwierdzeniem tej tezy są samoloty z okresu II Rzeczypospolitej oraz osiągnięcia tego okresu w dziedzinie konstrukcji lotniczych. Podniebny zwierzyniec jest tematem przewodnim zajęć.

- sprawdź z jakimi naszymi wycieczkami tam pojedziesz