Jasna Góra – spacer z przewodnikiem

najliczniej odwiedzane polskie sanktuarium z cudownym obrazem Marii z Dzieciątkiem. Zachowane do dziś budowle zespołu klasztornego zaczęły powstawać już w XV wieku. Trasa zwiedzania obejmuje Salę Rycerską, Muzeum Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry, Bastion Św. Rocha i Bazylikę Jasnogórską oraz Kaplicę Cudownego Obrazu Matki Bożej.

- sprawdź z jakimi naszymi wycieczkami tam pojedziesz