Brama Opatowska w Sandomierzu

jedna z niegdyś czterech bram wchodzących w kompleks murów obronnych Sandomierza, wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego około 1362 roku. Do bramy przylegają, bo obu jej stronach, pozostałości murów.

- sprawdź z jakimi naszymi wycieczkami tam pojedziesz